Hotline: 1800 6634

cskh@donchickenhanoi.vn

Thực đơn

Bia Heineken

50.000 đ

Bia Tiger

45.000 đ

Bia Sài Gòn

40.000 đ

Bia Hite

35.000 đ

Makgeoli hạt dẻ
Rượu Soju Mận

120.000 đ

Rượu soju nho

120.000 đ

Rượu soju Chamisul
Rượu soju bưởi hồng