Hotline: 1800 6634

donchicken.marcom@gmail.com

Liên hệ

Liên hệ

DONCHICKEN

Gửi liên hệ

Địa chỉ: Số 250 Hàng Bông, Hà Nội

Đặt bàn: 1800 6634

Email: donchicken.marcom@gmail.com

2016-10-22

Don Chicken Hàng Bông

Don Chicken Don Chicken Hàng Bông

2017-11-14

Don Chicken Royal City

Don Chicken Don Chicken Royal City

2018-05-12

Don Chicken Vũ Phạm Hàm

Don Chicken Don Chicken Vũ Phạm Hàm

2018-06-09

Don Chicken Hàm Nghi

Don Chicken Don Chicken Hàm Nghi

2018-12-15

Don Chicken Bãi Cháy - Hạ Long

Don Chicken Don Chicken Bãi Cháy - Hạ Long

2019-05-25

Don Chicken Mai Hắc Đế

Don Chicken Don Chicken Mai Hắc Đế

2019-06-30

Don Chicken Vincom Móng Cái

Don Chicken Don Chicken Vincom Móng Cái

2019-08-31

Don Chicken Phạm Ngũ Lão- Hải Phòng

Don Chicken Don Chicken Phạm Ngũ Lão- Hải Phòng

2019-12-14

Don Chicken Thanh Hóa

Don Chicken Don Chicken Thanh Hóa

2020-12-27

Don Chicken Vincom Nguyễn Chí Thanh

Don Chicken Don Chicken Vincom Nguyễn Chí Thanh

2021-11-13

Don Chicken Hòn Gai - Hạ Long

Don Chicken Don Chicken Hòn Gai - Hạ Long

2022-03-26

Don Chicken Bắc Ninh

Don Chicken Don Chicken Bắc Ninh

2022-04-29

Don Chicken Ocean Park

Don Chicken Don Chicken Ocean Park

2022-06-25

Don Chicken Phạm Ngọc Thạch

Don Chicken Don Chicken Phạm Ngọc Thạch

2022-07-20

Don Chicken Ngô Gia Tự-  Hải Phòng

Don Chicken Don Chicken Ngô Gia Tự- Hải Phòng

2023-08-19

Don Chicken Lotte Mall West Lake

Don Chicken Don Chicken Lotte Mall West Lake